THE MECHOLUPY UNITY

يعد موجودا

..يعد موجودا

lisak | 21. 1. 2010 Čt 15.57 | měcholupská historie, život, kultůra | | 615x

Politické desatero aneb: Proč mám rád Izrael?

Příspěvek k diskuzi s Janou Hybáškovou, jaké jsou rozdíly mezi teologií a politikou

Odpoutejme se nyní od faktu, že Izrael je politická jednotka, území, stát. Tento pojem lze chápat do větší hloubky. Dnešní Izraelci jsou potomci Židů, kteří přežili holocaust. Historický důvod, kvůli kterému byli Židé v Evropě perzekuováni a likvidováni, extrémní antisemitismus, je formou (pseudo) náboženského fanatismu. Konečné řešení židovské otázky, plynové komory, jsou černým svědomím Evropy. Proč?

pym | 29. 11. 2009 Ne 22.47 | kultůra, filosofie...i ta měcholupská | | 413x

Je načase přiznat si, že Paštúni, etnická skupina stojící za hnutím Taliban, jsou naši bratři (původem židi).

Chávorský průsmyk je klíčovým přechodem mezi Pákistánem a Afghánistánem. Vlády na tomto území nikdy nevládly. Je to totiž země kmene Paštúnů, kteří Chávorský průsmyk hlídají již dva tisíce let. Vyhnali Čingizchána, Brity i Rusáky. A dnes jsou Taliban.

k3x | 10. 8. 2009 Po 00.54 | filosofie...i ta měcholupská, víra | | 948x

Ježíš, muslimové a my

Osobnost Ježíšova je pro muslimy výzvou, stejně jako byla pro křesťany v dogmatických bojích prvních staletí. Muslimové, podobně jako některé křesťanské heretické sekty, popírají božství Ježíšovo, jeho zástupnou smrt na kříži a trojiční učení, o kterém se domnívají, že je polyteismem. Domnívají se, že Bůh seslal Ježíšovi evangelium v podobě knihy, kterou pak křesťané zfalšovali. To je pro koránské chápání zjevení typické.

pym | 29. 5. 2009 Pá 00.44 | víra, filosofie...i ta měcholupská, lidská práva | | 463x

Co je PRAVDA?

Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám. J 18,37n

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ J 14,6

„Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.“ J 1,17

pym | 15. 3. 2009 Ne 20.38 | víra, filosofie...i ta měcholupská, život | | 736x

Jak hovořit s muslimem?

Jihad

*Poznámka Roberta Spencera:

Hrdinský ex-muslim Ibn Warraq, muž pronikavého ducha, před nedávnem poskytl rozhovor, obsahující sérii odpovědí na některé z obvyklých tvrzení obhájců islámu. Jsem velmi potěšen, že své poznámky uvolnil k uveřejnění. Jedná se o svěží a poučný prostředek proti obvyklé dhimmizaci (podřizování se islámu, pozn. překl.), které slýcháme v různých formách i od nemuslimských akademiků, zabývajících se islámem. *

pym | 24. 2. 2009 Út 15.13 | filosofie...i ta měcholupská, lidská práva, uloveno v síti | | 619x

Blahoslavenství - co to je?

Kázání o 2. neděli po Zjevení Páně na text evangelia podle: Mt 5,3–12 Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

pym | 8. 2. 2009 Ne 20.16 | víra | | 452x

Anglie potřebuje přesně takové představitele!

Následující text koluje e-mailem po Velké Británii:

Toto je věru potřeba a výzva této doby. Názor vlasteneckého předsedy vlády Austrálie Johna Howarda (2006):

Muslimům, kteří chtějí žít podle islámského práva šarí´a bylo (ve středu, tj. v den schůzky vlády s australskými islámskými vůdci, pozn. překl.) vzkázáno, aby odešli z Austrálie, když vláda zacílila na radikály ve snaze zabránit potenciálním teroristickým útokům. Zvláště se J. Howard rozhněval na některé australské muslimy, když ho nařkli z toho, že podporuje výzvědné organizace, monitorující mešity v zemi.

pym | 6. 12. 2008 So 12.13 | život, lidská práva, kultůra | | 497x

Analýza v duchu Ibn-Warraqa

al-masih

Koránská kaligrafie jména Ježíše Krista: Issá Al-Masíh

Gándhí: „Jak bych mohl mlčky souhlasit, že víra mého bližního je méně hodnotná, než moje a žádat, aby se jí zřekl a ochotně přijal moji? Představme si, že by za mnou přišel křesťan a řekl mi, že ho okouzlilo čtení Bhagavadgíty a že by se chtěl stát hindem. Odpověděl bych mu ne. To, co poskytuje Bhagavadgíta, poskytuje i Bible, jen jste se nesnažil to objevit. Snažte se o to a bude z vás dobrý křesťan.“

pym | 19. 10. 2008 Ne 19.52 | víra, filosofie...i ta měcholupská, kultůra | | 515x

Co takhle násilná konverze?

Konverze (náboženství) je přijetí určité náboženské víry. Násilná konverze je donucení pod hrozbou násilí nebo smrti. (Ježíš je Bůh nebo chcípni?) Jestli se k tomuhle křesťané v Indii snížili, nevím. Nechce se mi tomu nějak věřit.

Jako výmluva k vyhnání křesťanů to ale stačí.

2K 4,8–10 Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.

pym | 30. 9. 2008 Út 15.43 | život, lidská práva, víra | | 1125x

Glendalough-Irsko

Glendalough

Klášter založen v 6. století keltskými mnichy. Chcete vidět další obrázky z našeho tripu po Irsku?

pym | 19. 9. 2008 Pá 18.41 | život, reminiscence, kultůra | | 582x

Eläkeläiset - Humppa United

Humppa Spojené CD zveřejněno 24.9.2008

humu_cover

Eläköön! Hurá! Nové studio-očekávaná alba Humppa Spojené bude brzy v obchodech. Obsahuje 16 nových humppaa a jenkkaa.
humppa.com

hawran | 2. 9. 2008 Út 13.50 | kultůra, uloveno v síti | | 593x

Proč je Západ nejlepší?

arabic

Ibn Warraq – odpověď Táriq Ramadanovi

pym | 26. 8. 2008 Út 10.20 | filosofie...i ta měcholupská, lidská práva, víra | | 508x

Ibn Warraq - Proč nejsem muslim II. díl

282005152558

Zde je pokračování překladu rozsáhlého textu rozhovoru významného intelektuála Ibn Warraqa s australským žurnalistou S. Crittendenem, jehož I. díl je uveřejněn na tomto webu v rámci cyklu „Mezináboženský dialog“:

pym | 25. 8. 2008 Po 14.20 | víra, kultůra, lidská práva | | 662x

Totes Gebirge

totes2

k3x | 5. 8. 2008 Út 00.18 | život | | 775x

Kosovo v souvislostech-odpověď Lyšákovi

Kosovská genocida

Viděli jste na ČT 2 dokumenty o Kosovu (v neděli 27.7. od 20.00 a včera 29.7 v repríze od 24.00 )? Začínám mít pocit, že jsem byl v 90-tých letech pěkně mediálně zmasírovanej a fandil jsem Kosovským Albáncům, UČK a Amíkům v jejich boji se Srbským „ultranacionalismem“.

Dnes to vidím jinak.

Autor: SEJC

pym | 30. 7. 2008 St 18.03 | filosofie...i ta měcholupská, lidská práva, život | | 605x

Ibn Warraq - Proč nejsem muslim I.díl

----Mezináboženský dialog----

Ibn Warraq v rozhovoru se Stephenem Crittendenem (The religion report)

Sekularizovaný muslimský intelektuál Ibn Warraq (není jeho pravé jméno) se narodil na indickém subkontinentě a vzdělával se na Západě. Věří, že velké islámské civilizace minulosti byly založeny navzdory Koránu, ne díky němu a pouze zesvětštělý islám může pomoci muslimským zemím od fundamentalistického šílenství. Doufá, že se mu podaří udržet v tajnosti svoji identitu.

Ibn Warraq je pseudonym, používaný autorem dvou kontroverzních knih Proč nejsem muslim a Hledání historického Muhammada. Jméno Ibn Warraq je jedno z tradičně adoptovaných jmen pro disidentské autory během historie Islámu. A v tomto případě ho Ibn Warraq používá, protože má obavu o svoji bezpečnost. Věří, že jsou průměrní (umírnění) Muslimové, ale že Islám jako takový není. A říká, že nastal čas pro „západní“ muslimy a západní politiky jako je G. Bush a T.Blair k zastavení odmítání role Islámu v násilnostech 11. září.

pym | 7. 7. 2008 Po 17.29 | víra, lidská práva, uloveno v síti | | 430445x

Úvod do mezináboženského dialogu - část II.

Vyzývám tímto minženýra Sýkoru, aby přispěl svou troškou do ideologického mlýna. Uhnívajícím mozkům stárnoucích minženýrů trocha brainstormingu neuškodí:-) Zde je pokus vysvětlit nějaké další mezináboženské souvislosti.

Křesťan se musí pustit na tenký led, aby se stal člověkem…

pym | 1. 4. 2008 Út 11.49 | víra, lidská práva, kultůra | | 386x

Kosovo v souvislostech

Na výslovnou otázku Dj. Lishuka o mém názoru na osamostatnění Kosova jsem dokázal odpovědět pouze: „nemám a nevím“. Jelikož je to však otázka důležitá nejen pro integritu Evropy, ale i pro nás jako Slovany, shodli jsme se na tom, že by ČR neměla uznávat suverenitu státu Kosovo. Důvody jsou například tyto:1) Jakkoli jsme ovlivněni propagandou o nacionalistických zlých Srbech, původcích balkánského konfliktu, v Kosovu dochází ke genocidě Slovanů-Srbů, ničení křesťanských památek.

  1. Ti, kdo touží po samostatnosti Kosova, touží ve své podstatě po dalším muslimském státě v Evropě. Ale pozor na jednostranné a propagandistické informace! Problém je spíše etnický.

Další info:

[http://www.blisty.cz/…rt38388.html]

pym | 28. 2. 2008 Čt 08.56 | kultůra, lidská práva, uloveno v síti | | 400x

Úvahy o toleranci aneb úvod do mezináboženského dialogu I.

Tento článek je polemikou k Malé úvaze o toleranci-18, uveřejněné v periodiku Český zápas č.8/2008. Aby čtenář nemusel úvahu hledat, dovolil jsem si ji uvést hned v úvodu jako součást textu. Na tomto webu je moje polemika, jak doufám, úvodem k dalším poznámkám na téma mezináboženského dialogu, kterým se nyní začínám zabývat v záměru uskutečnění akademického počinu. Také by měla podnítit inženýrstvo k pokračování tradice pátečních referátů na Potravinách.

uvod_do_md

Kontrapunkt: [http://pravdaoislamu.cz/…ulturalismu/] [http://www.ethos.sk/…005_3_3.html]

pym | 24. 2. 2008 Ne 18.42 | lidská práva, kultůra, víra | | 1170x

Rokytekk aneb Romi na Rokitě...

To takhle přijedeš do hor na letních gumách a najednou sněží. Vinnetou Kikolka by mohl vyprávět… Ale v rámci hudebního festivalu „Vchynicko-tetovský tetřev“ zahráli Měcholupský inženýři jednu pěknou humppáckou písničku, která zaručeně není převzatá od Elakelaiset:-)

[http://mecholupy.unas.cz/…ve_humpa.mp3]

Hovno vidět, co?

pym | 23. 10. 2007 Út 23.33 | filosofie...i ta měcholupská, život, kultůra | | 416x

Jediná pravá církev Kristova – církev katolická?

KÁZÁNÍ: Jediná pravá církev Kristova – církev katolická? Eduarda Heczková Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

k zamyšlení nad dnešním textem z Janova evangelia (J 17,20 – 23) mne přivedly dva nedávno vydané dokumenty Římsko-katolické církve. Prvním je dokument Kongregace pro nauku víry nazvaný Odpovědi na otázky, týkající se některých aspektů nauky o církvi, vydaný 29. června 2007, druhým pak Apoštolský list papeže Benedikta XVI. nazvaný Motu proprio, vydaný 7. července 2007. Dokument Odpovědi na otázky zjednodušeně řečeno zdůrazňuje, že jen Římsko-katolická církev (a spolu s ní i Řecko-katolická) je ta jediná pravá církev Kristova.

pym | 23. 7. 2007 Po 11.25 | víra, kultůra, filosofie...i ta měcholupská | | 761x

Žádám tě, abys mne netrápil...

obrazek

Lukáš 8,26–39 Přeplavili se do krajiny gerasenské, která leží proti Galileji. Když vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: „Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil.“ Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často zachvacoval; tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých míst. Ježíš se ho zeptal: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Legie“, protože do něho vešlo mnoho zlých duchů. A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil. Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkrém srázu do jezera a utopilo se. Když pasáci viděli, co se stalo, utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří viděli, jak byl ten posedlý vysvobozen, jim o tom pověděli. A všichni obyvatelé gerasenské krajiny prosili Ježíše, aby od nich odešel, poněvadž se jich zmocnila veliká bázeň. Vstoupil tedy na loď, aby se vrátil. Ale ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním; on ho však poslal zpět a řekl mu: „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

pym | 19. 6. 2007 Út 23.18 | víra, život | | 652x

Růžový přístav měcholupsko-rokytský aneb Gagarin 07

M.T.H.Revival2007, Tribute to Egon Bondy and J.A.Gagarin

Ale že se někde zdvíhá plachtoví, nevadí, ale že se někde chlastá lahvový, to se ví, to se ví.

pym | 4. 4. 2007 St 18.25 | kultůra | | 771x

Vyloupené Měcholupy

Tak to sem nejde nedat:

INFORMAČNÍ SERVIS správa Západočeského kraje preventivně informační skupina

MĚCHOLUPY – LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ

lisak | 4. 4. 2007 St 15.33 | život | | 917x

Pár poznámek z šílencova zápisníku

obrazek
aneb kdy a kde…

k3x | 8. 3. 2007 Čt 20.10 | život | | 834x

Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) - Sacha Baron Cohen

Ten uprostřed Byli jsme se s Hávou podívat na Borata. Je to skvělej chlapík ten Borat. On byl vybrán Ministerstvem informatiky Kazachstánu, že pojede do USA se něco přiučit, aby to pak doma předal. To je velká čest samozřejmě.

k3x | 12. 2. 2007 Po 10.26 | kultůra, kultůra, kultůra | | 692x

...předmluva k novému roku 2007...

„Toto je základ boje proti konzumnímu způsobu života: Koupím si něco, jenom když to nutně potřebuji. A potřebuji toho vlastně dost málo. Protože svůj poklad mám v srdci.“

bukranion

pym | 2. 1. 2007 Út 23.03 | filosofie...i ta měcholupská, víra, život | | 578x

Pátá dimenze a její charakteristiky

Zásadní filosofická diskuse nad problémem pátého elementu určila průlomové paradigma a dala tak smrtelný zásah postmodernímu étosu. Ke čtyřem elementům VODA – OHEŇ – ZEMĚ – VZDUCH přibyl dlouho vědci hledaný pátý element, který je Kamenem úrazu mudrců (VITRIOL = Veni Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem). Paradoxně – tímto pátým elementem není podle objevu měcholupských minženýrů nic jiného, než

BLBOST.

Stejně tak u dimenzí, tedy 1.jednorozměr, 2.dvojrozměr (obsah), 3D (objem), časoprostor jako čtvrtá dimenze a pátou dimenzí je (jak objevné!!) opět

BLBOST.

Právě díky systematickému studiu tohoto lidského fenoménu dospěli inženýři k tomuto závěru. Z toho plynou dalekosáhlé důsledky. Jen pro zajímavost, co blbost umí čtěte zde: [http://bleskove.centrum.cz/…clanek.phtml?…]

pym | 2. 12. 2006 So 11.57 | filosofie...i ta měcholupská, život | | 1016x